Cieľom tohto portálu je prezentácia užitočných informácii zo sveta apiterapie a výmena skúsenosti z oblasti liečby včelími produktmi. Včely a ich produkty slúžili od nepamäti človeku pri upevnení, či znovunadobudnutí zdravia.
Našou snahou je priviesť  súčasného moderného človeka k tomuto nesmierne bohatému zdroju a sprostredkovať mu informácie potrebné k jeho orientácii v tejto oblasti.
Pozývame preto aj vás, aby ste vykročili na cestu poznávania účinkov včelích produktov, ktoré  posilnia obranyschopnosť vášho organizmu a prispejú tak významným  spôsobom k celkovej kvalite vášho života.

Impulzom k založeniu tohto portálu bol Intenzívny kurz apiterapie realizovaný začiatkom roku 2009 v Nitre na podnet Slovenského zväzu včelárov a Apitherapy Consulting and Trading International Ltd. v zastúpení prezidenta Nemeckej, Rumunskej a Frankofónnej apiterapeutickej spoločnosti Dr. Stefana Stangaciu.


Prajeme vám príjemné  chvíle strávene poznávaním blahodarných účinkov včelích produktov.                                                                     Spoločnosť priateľov apiterapie

Stránku už navštívilo