XVII. Fyto-Apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou

21.- 22. septembra 2019 Košice

Vážení priatelia fytoapiterapie a naturálnej medicíny, v dňoch 21. a 22. septembra 2019 sa v Košiciach uskutočnia XVII. Fyto-Apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou na ktoré ste srdečne pozvaní. Na konferencii odznejú príspevky z nasledovných okruhov:
 1.  Apiterapia, 2.  Fytoterapia, 3.  Funkčné potraviny, 4.  Probiotiká a zdravie, 5.  Varia z oblasti naturálnej medicíny. 
V prípade záujmu o účasť je potrebné zaslať vyplnenú návratku potvrdzujúcu záujem o účasť na podujatí, prípadne aj o obed a o spoločenský večierok a v prípade aktívnej účasti aj abstrakty prosíme poslať najneskôr do 9.8. 2019. Po kompletizácii prihlásených prednášok bude konkrétny program záujemcom poslaný.

Stránku už navštívilo