Medicínske využitie včelích produktov

V sobotu 3. októbra sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár Slovenskej apiterapeutickej spoločnosti a Ústavu zoológie SAV “Medicínske využitie včelích produktov". Nosnou témou boli biologické a farmakologické vlastnosti včelích produktov. Komentáre a postrehy zúčastnených potvrdili dôležité postavenie apiterapie v modernej medicíne. Organizátorom sa podarilo spojiť včelárov s vedcami a lekármi a pravidelné organizované stretnutia umožnia rozvoj apiterapie na Slovensku. Odkaz na zborník nájdete kliknutím na jeho obrázok v pravom menu. Citovanie je možné len v zmysle normy ISO 690 a zverejňovanie častí textov a obrázkov len so súhlasom vydavateľa.

11. Október 2015
0 príspevkov v diskusii  

Diskusia

Stránku už navštívilo