Apiterapia na Slovensku je na správnej ceste 1/2

1. Ako vnímate záujem čitateľov o Vašu knihu Apiterapia?

Pri písaní knihy každý autor má vytvorený obraz o knihe. Vychádza z toho, čo od titulu a obsahu knihy čitateľ očakáva. Z tohto pohľadu hodnoti dostupnosť informácii na „trhu“, či môže čitateľ ich ľahko získať v takej forme, aby ich mohol bezprostredne využiť vo svojej praxi. Toto sú všeobecné predpoklady. Pri odborných knihách je táto práca náročnejšia. Keď v beletrii autor použije meno Michal namiesto Peter, nič sa nedeje. Ak ide o vlastnosti včelích produktov, napr. medu, tu už sa musia použiť vlastnosti, ktoré boli praxou overené. Ide o zdravie človeka a dôležitý je aj právny aspekt. Nakoniec odborné knihy prechádzajú odbornými posudkami, v tomto prípade posudky robili ľudia, ktorí sú u nás na najvyššej odbornej úrovni. Posledným, ale rozhodujúcim kritériom je, ako knihu prijme čitateľ. V tomto prípade čitateľ, ktorý predstavuje od bežného čitateľa až po odborníka so stredným, resp. vysokoškolským vzdelaním. Takýto čitatelia knihu prijali. Obsahom bol splnený predpoklad ich záujmu.

Záujem už možno doložiť aj štatisticky. Napr. Ing. Pavol Petruš na konferenciu včelárov v Komárne v minulom roku objednal a predal 70 kníh. Pavol Kozáčik z Nižnej nad Oravou zobral jednu knihu na oboznámenie sa s obsahom, potom sedem pre členov rodiny a po prednáške objednal 13 kníh a ďalších 7 kníh objednali členovia z rovnakej včelárskej organizácie. Zaujímavý je e-mail od pani Fedákovej z Popradu. Dovolím si obsah s jej súhlasom citovať: „dobrý deň, bola som prekvapená mailom lebo práve som zase propagovala Vašu knihu a kolegyňa ju zoberie aj na univerzitu tretieho veku, kde majú aj kapitoly o mede. Knihu som objednávala naslepo a bola som prekvapená kvalitou.“ Pani Fedáková odobrala viac ako 10 kníh. Po preštudovaní jej obsahu sa rozhodla absolvovať odbornú včelársku školu v Banskej Bystrici. Takých objednávok je veľa, z priestorových dôvodov nemôžem menovať všetky. Uvediem ešte tri z posledných. Pán Peter Štieber z Krásnej Lúky zobral 12 kníh, pán Molitoris z Bystrého pri Hanušovciach 13 kníh, pán Ing. Ján Turčan z Martina 12 kníh. Tieto prípady uvádzam preto, že každý, kto si knihy objedná, obratom ich dostane. Dôležité je uviesť, že knihy posielam s venovaním v knihe podľa želania objednávateľa. Takto vzniká bezprostredný kontakt medzi čitateľom a autorom. Nie je to kniha na sklad pre anonymného čitateľa. Vážia si to čitatelia a veľmi si to vážim aj ja.


2. Iste sa na Vás obracajú čitatelia Vašej knihy o radu. Čo je najčastejšie predmetom ich záujmu?

Otázky možno rozdeliť do tematických okruhov:

a., príprava prípravkov, ako je propolis, ako pripraviť včelí peľ na použitie, aký je rozdiel medzi obnôžkovým peľom a pergou (plastovým peľom),

b., liečenie medom, napr. použitie medu na otvorené rany, liečenie včelími žihadlami a pod.

c., jedným z tematických okruhov je liečenie tzv. neliečiteľných ochorení.


Odpoviem aspoň na tieto tri okruhy, resp. otázky:
a., pri propolise si často mýlime silu propolisu so silou alkoholu. Sila propolisu je daná objemom propolisu v pomere k objemu alkohol. Najjednoduchšie si zapamätáme, že pri objeme alkoholu je 1 liter a k nemu pridávame 10 dkg surového propolisu, dostaneme 10% extrakt propolisu; ak do rovnakého objemu alkoholu dáme 20 dkg surového propolisu, dostaneme 20% extrakt propolisu, ak do rovnakého objemu alkoholu dáme 30 dkg surového propolisu, dostaneme 30% extrakt propolisu. Bežne sa používa 10% extrakt propolisu a to rovnako pre vnútorné, ako aj vonkajšie použitie. Konkrétne použitie je uvedené v recepte. Ešte trochu teórie, sila propolisu sa určí váhou propolisu, ktorý zostane po odparení celej váhy použitého alkoholu. Použitie obnôžkového peľu na priame použitie je niekoľko možností. Peľ sa musí rozložiť t.j. Obal bunky peľu musí puknúť, aby sa obsah stráviť v organizme. Zamiešaním peľu do medu a ponechaním cca 22 dní pri izbovej teplote dôjde k fermentácii (rozloženiu buniek), ktorý môžeme používať podľa receptu. Rýchla príprava je, ak večer zamiešame peľ do džúsov, ovocných alebo zeleninových štiav, do jogurtu a pod., ráno sa tento peľ môže užiť. Ak použijeme pergu (plastový peľ), tento môžeme použiť bez ďalšej prípravy. Fermentáciou v plaste ho včeličky pripravili na priame použitie. Naviac má v obsahu aminokyseliny, ktoré včielky pridali k peľu do peľových buniek.

... na pokračovanie


Vytvorené: 28. Máj 2015   Autor: redakcia portálu Apiterapia.sk

Diskusia

Stránku už navštívilo