Včelí obnôžkový peľ a možnosti jeho využitia 8/8

Výskumom mikrobiologickej kvality a antimikrobiálnych účinkov včelích produktov sa zaoberám už niekoľko rokov.
K tomuto kroku ma priviedla návšteva resp. stáž u francúzskeho včelára Gillesa Ferta. Pre svoje mnohé pracovné povinnosti sa nemôžem venovať praktickej práci so včelami. No viem, že táto práca je veľmi náročná a vyžaduje množstvo voľného času. Po mnohých štúdiách a testovaní včelích produktov, by som rada odporučila užívanie tohto bohatstva
v liečbe a hlavne v prevencii mnohých ochorení. Zároveň by som rada touto cestou vyzdvihla projekt, ktorý prebieha na SPU a je podporovaný Európskymi štrukturálnymi fondmi: ITEBIO ITMS 26220220115 Podpora inovácie technológie špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí, ktorý prebieha pod vedením doc. Ing. Jána Brindzu, CSc. Zároveň by som sa
touto cestou chcela poďakovať pánovi docentovi za dlhoročnú spoluprácu v oblasti testovania netradičných druhov rastlín,ako aj testovania včelích produktov v mnohých smeroch a pre mňa hlavne v oblasti mikrobiológie.

Keď ide o obnovu života,príroda nešetrí na kvantite, ale najmä na kvalite peľu. Peľové zrnká obsahujú
teda to najlepšie, čo príroda môže poskytnúť a čo je pre život  nevyhnutné. Obsahuje všetky hlavné živiny,
vrátane minerálnych látok, vitamínov a iné ochranné látky, ktoré by  možno stáli za efektívnejšie využitie aj pre
človeka.

ukážka výroby sviečok
zber roja
figurálny úľ
práca v laboratóriu

Vytvorené: 22. November 2013   Autor: Michal Denský

Diskusia

Stránku už navštívilo