Včelí obnôžkový peľ a možnosti jeho využitia 7/8

Výskum využitia peľu na včelárske účely, najmä zistenie jarného podnecovania, viedol k odhaleniu biologických faktorov, ktoré priviedli na myšlienku použiť peľ na výživu ľudí, prípadne na liečenie niektorých ochorení. Včelári začali používať peľ ako potravinu a neskôr aj na liečebné účely. Peľ pôsobí aj ako antibakterikum. Po aplikácii peľu na 27 druhov baktérií sa zistili jeho antibakteriálne účinky (najmä na Proteus vulgaris a na salmonely vyvolávajúce črevné ochorenie ako týfus, paratýfus, dyzentériu atď.).
     Na základe týchto zistení sme sledovali antimikrobiálnu a antioxidačnú aktivitu jednodruhového včelieho peľu z maku, slnečnice a repky, ako aj peľu zmiešaného. Antimikrobiálne účinky peľových etanolových a metanolových extraktov boli testované proti patogénnym baktériám, ktoré považujeme za pôvodcom takzvaných alimentárnych ochorení, čiže ochorení z potravín. Testovali sme baktérie ako: Listeria monocytogenes CCM 4699; Pseudomonas aeruginosa CCM 1960; Staphylococcus aureus CCM 3953; Salmonella enterica CCM 4420 a Escherichia coli CCM 3988. Najlepší antimikrobiálny efekt makového peľu bol zistený u baktérie Stapyholcoccus aureus a najlepší antimikrobiálny  účinok repkového a slnečnicového peľu bol zistený proti baktérii Salmonella enterica. Pri zhodnotení antioxidačných vlastností včelieho obnôžkového peľu sme zistili najlepšiu antioxidačnú aktivitu repkového peľu a rovnako bol zistený u tohto jednodruhového peľu najvyšší obsah polyfenolov.
V ďalšej štúdii sme sledovali antimikrobiálny účinok zmiešaného peľu proti baktériám (Pseudomonas aeruginosa CCM 1960; Salmonella enterica CC M 4420; Escherichia coli CC M 3988)  proti trom druhom patogénnych mikroskopickým vláknitým hubám (Aspergillus fumigatus; Aspergillus flavus; Aspergillus niger), a proti siedmym patogénnym kvasinkám (Candida krusei; Candida albicans; Candida glabrata; Candida parapsilosis; Candida tropicalis; Geotrichum candidum; Rhodotorula mucilaginosa). Najlepší antibakteriálny účinok peľu bol dokázaný proti baktérii Escherichia coli. Maximálny antifungálny efekt bol dokázaný  proti mikroskopickej vláknitej hube Aspergillus fumigatus a proti kvasinke Candida albicans.


Vytvorené: 6. November 2013   Autor: Doc.Ing.Miroslava Kačániová, PhD

Diskusia

Stránku už navštívilo