Pokračovanie rozhovoru s autorom knihy Apiterapia

Žijeme v dobe, kedy tlak farmaceutických spoločností vytvára u ľudí silný dojem, že účinné je len to čo vidíme v reklame, aké je podľa Vás miesto apiterapie v takto silne ovplyvňovanom mediálnom svete?
 Synteticky vyrábané lieky majú históriu len niekoľko desaťročí. Začali sa vyrábať niekedy po objavení penicilínu. Včely a včelie produkty sú tu viac ako 100 miliónov rokov. Použitie včelích produktov človekom na liečenie má, dá sa povedať „know how“  ako liečiť, ako pôsobia včelie produkty na organizmus človeka niekoľko desať tisícročí. To je veľmi dôležité, lebo liečenie nimi je dlhodobo overene. Zatiaľ  čo pri synteticky vyrábaných liekoch je to vždy  len pár desaťročí. Negatívne pôsobenie z dlhodobého hľadiska ľudstvo nemá, alebo po pár rokoch zistí, koľko tieto lieky majú negatív na nás. Treba však povedať, že umelé lieky sa dnes vyrábajú s vysokou účinnosťou na konkrétne choroby a preto už nemožno ich z liekopisov vylúčiť.
 Druhou príčinou utláčania prírodných liekov, teda aj na baze včelích produktov  je, že umelé lieky sú mohutne podporované, ako správne uvádzate reklamou farmaceutickými nadnárodnými koncernmi, ktoré týmto koncernom prinášajú miliardové zisky. Napriek tomu dnes už vo svete je veľa krajín, ktoré podporujú prax využívať včelie produkty v lekárskej praxi. V Európe to boli štáty byvolej Juhoslávie, niektoré štáty bývalého Sovietskeho zväzu, Bulharsko, Rumunsko, dnes už Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko a niektoré ďalšie. Na ostatných kontinentoch sa využívajú podstatne viac. Napríklad v Egypte sa pri výrobe liekov med a ostatné včelie produkty dávajú do 80% liekov.
 Niektoré poznatky z výskumu včelích produktov sa dnes uplatňujú tam, kde klasické lieky neúčinkujú, neliečia. Napríklad Slovinskí lekári pri liečení Parkinsonvej choroby úspešne využili včelí jed. Ochrana propolisom pred žiarením, napr. pri ožarovaní zhubných ochorení, pohltí až 50% žiarenia, čo je dôležité pri ochrane zdravých buniek pri ožarovaní. Med pri liečení podkolených vredov, ktoré najčastejšie trápia  diabetikov, dokáže zabrániť amputácii nôh, podobne sa med úspešne využíva pri preležaninách, tiež veľmi dobre hojí rany po popáleninách, a to až tak, že po ranách nezostávajú jazvy.
Apiterapia svojou podstatou patrí medzi tzv. holistické metódy liečenia, čiže celostného prístupu k pacientovi pri hľadaní príčiny ochorenia a následne liečenia.
 Uvedených pár príkladov ukazuje na hlbokú priepasť, na morálny prístup pri výrobe liekov. U nás sme pri uplatňovaní včelích produktov v liečení ďaleko horšie, ako je v   uvedených okolitých štátoch. Apiterapia celosvetovo je na vzostupe, preto môžeme predpokladať, že aj u nás sa to zmení k lepšiemu, pokiaľ ide o liečenie včelími produktmi.
Pri jednom našom rozhovore ste načrtli, že je dôležité aby sa apiterapia dostala do študijných osnov zdravotníkov. V čom vidíte najväčší význam tohto zámeru?
 Dnes sme svedkami toho, že moderné lieky sa rýchlo stávajú rezistentnými  už aj pri tak povediac denných chorobách. To vyžaduje vyrábať neustále silnejšie a drahšie lieky, ktoré sú negatívne tiež silnejšie a vo väčšej miere  postihujú pacientov. Umocňuje to aj stav v našich ambulanciách praktických lekárov. Mnoho ambulancii sa ruší, na vyšetrenia pacienti musia cestovať aj na väčšie vzdialenosti, čo zaťažuje aj pacienta aj štátnu kasu pre zvyšujúce sa náklady na sanitky a ich personál. Často krát sú to banálne vecí, ale aby lekár bol krytý pred zákonom, nemá inú možnosť len posielať pacientov na odborné vyšetrenia.
 Pri uplatnení včelích produktov v liečení, nie sú známe prípady, aby sa ich účinok stal rezistentným. Sú neporovnateľne lacnejšími a ľahšie dostupnými aj sociálne slabším spoločenským vrstvám. Aby sa začali včelie produkty širšie uplatňovať v praxi, vyžaduje sa, aby personál počínajúc zdravotnými sestrami a končiac lekármi mohol odborne na praktický výkon pripraviť. Dnes táto úloha patrí jednoznačne školám, teda štátu. Ide o náročný prístup, ale najideálnejší na zavedenie včelích produktov do lekárskej praxe. Okrem odbornej prípravy je potrebne prispôsobiť aj legislatívu, ktorá bude vytvárať pre takýto nový odbor aj pre lekárov oporu v zákone. Lieky na baze včelích produktov sa musia implementovať aj do súčasných liekopisov. 
 
Aká je možnosť dostať obsah Vašej knihy o apiterapii medzi odbornú včelársku, ale aj laickú verejnosť?

  V rámci technickej podpory včelárenia podľa  NV č. 31/2011 Z. z. sú témy prednášok, ktoré sú finančne podporované. V bode 13. je aj Apiterapia, preto som pripravil sériu prednášok v Power Pointe, ktoré sú rozdelené do okruhov:
1. Apiterapia liečenie včelími produktmi, zameranie je na apiterapiu všeobecne,
2. Liečenie medom, všetky najnovšie dostupné poznatky o mede a liečenie medom, vrátane receptov,
3. Liečenie peľom, využitie peľu vo včelstve a na liečenie chorôb včelím peľom, vrátane receptov,
4. Liečenie propolisom, poznatky o propolise a jeho využití v medicíne, spôsob prípravy liekov z propolisu, uplatnenie v liečení, recepty na použitie,
5. Liečenie materskou kašičkou, história využitia MK v liečení, druhy chorôb, ktoré sa liečia MK, využitie MK pri konkrétnych chorobách, recepty,
6. Liečenie včelím jedom, zloženie včelieho jedu, hlavné zložky VJ, ktoré pôsobia na organizmus pri jeho použití, efektívnosť VJ pri reumatických chorobách, pri vonkajších a vnútorných ochoreniach, recepty,
7. Liečenie včelím voskom, ožarovanou vodou a dýchaním úľového vzduchu, využitie vosku v medicíne a kozmetike, poznatky z využitia ožarenej vody a dýchania vzduchu z úľového priestoru,
8. Liečenie erektilnej disfunkcie mužov včelími produktmi (VP), včelie produkty ako afrodiziaka, VP a ich miesto v kvalite sexuálneho života, trudie včelie larvy a sexuálna aktivita, spôsob ich užitia, možnosti ich skladovania.
 Každá ZO SZV má možnosť si naplánovať v rámci prednášok Apiterapiu a po dohode vybrať jej zameranie a termín. Nie je rozhodujúci deň v týždni, záleží na možnosti včelárov zúčastniť sa na nej. Pravda, prednášky sa viac plánujú na mesiace, keď včelári majú pomenej práce na včelnici a dní sú kratšie. Zatiaľ sú voľné termíny. Osobne sa teším na stretnutie s včelármi na prednáškach.
 Vám ďakujem za možnosť informovať odbornú verejnosť o knihe zameranej na Apiterapiu, ktorá je zatiaľ ojedinelou nie len na Slovensku.


Vytvorené: 5. Október 2013   Autor: Michal Denský

Diskusia

Stránku už navštívilo