Včelí obnôžkový peľ a možnosti jeho využitia 5/8

     Na Slovensku je liečenie peľom málo rozšírené. Berú ho občas včelári alebo ich rodinní príslušníci, no aj to iba sporadicky.
Podávanie peľu pri chronických hepatopatiách odporúča veľa prác pochádzajúcich hlavne z Rumunska. Boli  porovnávané biologické účinky kvetového a plastového peľu na pribúdanie hmotnosti (podľa pohlavia), na hematokrit, množstvo hemoglobínu, množstvo bielych krviniek a glykémiu. Výsledky boli jednoznačné. Plastový peľ má antianemický faktor a je vhodný na liečenie sideropenických málokrvností. Môže byť teda doplnkom antianemického liečebného arzenálu. Ďalej boli skúmané vplyvy peľu na hyperlipoproteinémiu starých ľudí trpiacich na aterosklerózu, ako aj na cerebrálnu (mozgovú) aterosklerózu. Klinické aj laboratórne výsledky boli pozitívne. Bol opísaný tiež terapeutický a profylaktický efekt peľu (ale aj materskej kašičky) na krvácajúce žalúdočné a dvanástnikové vredy, ktoré neboli indikované na chirurgický zákrok. Med a peľ sa považujú za veľmi bohatú surovinu na enzýmy vysokej kvality.
Ďalej bol peľ použitý v psychiatrii pri depresívnych syndrómoch spolu s antidepresívnymi liekmi. Peľ umožnil znížiť dávky antidepresívnych liekov, teda dosiahol remisiu (vymiznutie prejavov choroby) s menšou dávkou antidepresív a za kratší čas ako u pacientov, ktorým sa peľ nepodával pri stavoch vyčerpania, asténie a pri alkoholizme. Chronický alkoholik trpí  nedostatkom niektorých živín (vitamínov a proteínov) a na zlepšenie tohto stavu sa ukázal peľ ako veľmi účinný. No peľ je viac indikovaný pri tzv. abstinenčných príznakoch, ktoré nasledujú po vyradení alkoholu.


Vytvorené: 19. August 2013   Autor: Doc.Ing.Miroslava Kačániová, PhD.

Diskusia

Stránku už navštívilo