O materskej kašičke na pôde STU

15.mája 2012 odznela na pôde rektorátu STUprednáška doc. Šimutha na tému Liečivé vlastnosti včelích produktov z pohľadu chémie. Doc. Šimúth hovoril okrem iného o imunostimulačných vlastnostiach bielkovín materskej kašičky a o ich možnom využití v humánnej a veterinárnej medicíne. Po veľmi zrozumiteľnej a poznatkami nabitej prednáške nasledovala diskusia s množstvom zaujímavých otázok. Po ukončení prebiehajúceho medzinárodného výskumného projektu vás zo zisteniami doc.Šimutha podrobne oboznámime.

29. Máj 2012
0 príspevkov v diskusii  

Diskusia

Stránku už navštívilo