Včelí obnôžkový peľ a možnosti jeho využitia 1/8

Pred vyše tridsiatimi rokmi sa začalo uvažovať, či by peľ, ktorý je prospešný a vlastne nepostrádateľný pre včely, nemohol byť prospešný aj pre človeka. Človek ho v minulosti často užíval. Keďže neboli terajšie moderné medomety, získavali včelári med z plástu lisovaním, a tak sa doň dostalo všetko čo v pláste bolo – teda aj plod a plástový peľ.

Chemické zloženie peľu závisí od druhu rastliny z ktorej pochádza, ale aj od zloženia, vlhkosti a úrodnosti pôdy, na ktorej rastlina rastie, tiež od meteorologických podmienok v období formovania a dozrievania peľových zrniek v peľnici a mení sa i na jednom stanovišti v priebehu jedného roka. Tým možno vysvetliť aj rozdiely v hodnotách jednotlivých peľov.

Peľ obsahuje 12 – 20 % vody, no čerstvé peľové obnôžky obsahujú podstatne viac (25 – 30 %). Sušením môže peľ stratiť až 30 % svojej hmotnosti. V sušine peľu sa nachádza asi 60 % bielkovín, 25-48 % sacharidov a 15 % tukových látok, ďalej minerálne látky, enzýmy, vitamíny, nukleové kyseliny a ich stavebné kamene nukleozidy a nukleotidy, organické kyseliny, farbivá atď. Z celkového obsahu aminokyselín je esenciálnych priemerne 37,5 %.

Komerčné letáky propagujúce peľ často tvrdia, že peľ je jediná kompletná potravina, no ide o nepresnú informáciu, pretože peľ neobsahuje vôbec vitamíny D a K. V porovnaní s ostatnými potravinami obsahuje peľ veľké množstvo nestráviteľných látok.  Treba však dodať, že aj peľové zrná podliehajú aspoň čiastočnému natráveniu, napriek všeobecne rozšírenému názoru, že neupravený peľ je takmer nestráviteľný.

S výnimkou lipofilných vitamínov predstihuje peľ takmer vo všetkých významných nutričných parametroch všetky bežné potraviny.

na pokračovanie...


Vytvorené: 14. Február 2013   Autor: Doc.Ing.Miroslava Kačániová, PhD.

Diskusia

Stránku už navštívilo 358614 ľudí. Copyright © APITERAPIA.SK 2009-2015 All rights reserved! Locations of visitors to this page