Slovenský medicínsky med, mýtus alebo blízka realita?

Napriek pomerne širokej osvete medzi obyčajnými ľuďmi, pacientmi ale aj vedeckými a klinickými pracovníkmi je možné pozorovať, že väčšina oslovených ľudí na otázku či vedia, že včelí med sa používa na liečenie ťažko hojacich sa rán odpovedajú “nie“ a sú pomerne zaskočení, že určité medy sú deklarované ako medicínske pomôcky a etablované v nemocničných zariadeniach po celom svete. Navyše, skutočnosť, že takéto medy sú distribuované aj na Slovensku a dokonca z veľkej časti preplácané aj zdravotnými poisťovňami vie azda málokto. Úprimne povedané, niet sa čomu čudovať, každý z nás si med spája najmä so sladidlom do čaju alebo ako príjemnú pochúťku na chleba a o medicínskych vlastnostiach medu tušia len tí starší z nás. Informácie v dostupnej tlači sa venujú zväčša kvalite medu a jeho prípadnom falšovaní a jeho medicínske vlastnosti sú spomenuté len okrajovo, ak vôbec. Neuvedomujeme si, že následné desaťročia budú v znamení prírodných produktov, resp. biologicky-aktívnych látok izolovaných z týchto produktov, ktoré nám poskytuje príroda už tisícročia. 

To, že včelí med je zázrak prírody a svojím multi-faktoriálnym pôsobením si podmaňuje vedcov a lekárov nie je mýtus ale realita. Žiaľ, na Slovensku je len hŕstka vedeckých pracovníkov a ešte menej lekárov, ktorých objektom záujmu a výskumu je včelí med. Privítal by som, keby sa naše rady rozrástli a mohli sme tak intenzívnejšie skúmať a opisovať procesy, ktoré sú zodpovedné za medicínske vlastnosti medu.

Ako každý sektor na Slovensku, tak aj veda a školstvo zápasí s nedostatkom financií. Neustále krátenie rozpočtu pre vedu a výskum má za následok menej podporených vedecko-výskumných projektov. O to viac som potešený, že projekt s názvom “Klinické testovanie slovenského medovicového medu“ bol nedávno posudzovaný a následne zaradený medzi finančne podporené projekty štátnou agentúrou APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja). Cieľom projektu je klinické testovanie vybraného medovicového medu (Medar-včelia farma) pri liečení infekčných a chronických rán a pri liečení vybraných ochorení oka ako sú syndróm suchého oka či bulózne keratopatie. Projekt je podporený na 3,5 roka a zúčastňujú sa na ňom Ústav Zoológie Slovenskej Akadémie Vied a Slovenská Zdravotnícka Univerzitou v Bratislave.

Na základe doteraz získaných čiastkových pozitívnych klinických aplikácii jedľového medovicového medu, pristúpime v tomto projekte k realizácii robustných randomizovaných kontrolovaných klinických štúdii, kde účastníci štúdií budú náhodne rozdelený do dvoch skupín, pričom jedna skupina bude slúžiť ako kontrólna skupina a druhá ako skúmaná skupina (med). Vykonáme nábor väčšieho počtu pacientov s rôznou etiológiou infekčnej nehojacej sa rany a pacientov s vybratým ochorením oka.

Na základe klinických štúdií slovenského jedľového medovicového medu, sa v prípade pozitívnych liečebných výsledkov z randomizovaných kontrolovaných klinických aplikácií získa produkt, ktorý bude mať významný ekonomický prínos pre Slovensko. Takýto produkt by spĺňal atribúty medicínskeho medu a jeho využitie by nebolo limitované len na slovenský ale aj na európsky alebo medzinárodný trh. V súčasnosti predstavuje obchod s medicínskymi medmi obrat 1 miliardu dolárov a stále rastie.

Popularizácia tohto medu môže zvýšiť záujem o včelárenie, čím sa podporí vznik a rozvoj nových včelníc. To je dôležité aj z hľadiska opeľovania rastlín. Opeľovacia činnosť včiel je dôležitý ekonomický faktor súvisiaci s výnosmi poľnohospodársky významných rastlín. Využívanie prírodných produktov na medicínske účely sa dostáva do pozornosti lekárskej komunity a to najmä z dôvodu terapeutickej účinnosti. Okrem toho liečenie s jedľovým medom predstavuje možnosť finančne menej nákladnej liečby v porovnaní s inými liečebnými postupmi. Slovenský jedľový medicínsky medovicový med tak môže perspektívne pomôcť znížiť celkové náklady vynaložené na hojenie kožných alebo očných defektov (náklady na starostlivosť a ošetrenia). 

Verím, že za niekoľko rokov, po úspešne vyriešenom výskumnom projekte, budeme mať prvý slovenský medicínsky med na Slovensku, ktorý pomôže mnohým pacientom. Úprimne sa na to veľmi teším.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0115-11

Ing. Juraj Majtán, PhD
Ústav Zoológie SAV
Odd. Mikrobiológie SZU


Vytvorené: 6. November 2012   Autor: Michal Denský

Diskusia

Stránku už navštívilo