Je manuka med jediným vhodným medom pre hojenie rán?

Pozitívne vlastnosti včelieho medu pri liečení akútnych a chronických rán sú známe už od nepamäti. Do dnešného dna nie je dostatok vedeckých a klinických poznatkov, ktoré by odporúčali používať pri liečení rán, jeden druh medu na úkor iných druhov. Na druhej strane čoraz častejšie sa dostáva do povedomia lekárov, ale aj laickej verejnosti medicínsky med, ktorého základom je manuka med z Nového Zélandu a Austrálie. Významnou vlastnosťou manuka medu je jeho antibakteriálny účinok,ktorého hlavným nositeľom je reaktívny metylglyoxál, zastúpený vo vysokých koncentráciách v manuka medoch.
V našej nedávnej štúdií sme sa zamerali na charakterizáciu antibakteriálneho účinku vybraných slovenských medov (lúčny, repkový, agátový a lesný) v porovnaní s manuka medom (UMF 16 +). Použili sme rôzne koncentrácie medov v rozsahu od 3,12 % až do 50 % (w/v).  Pri výbere bakteriálnych kmeňov určených na testovanie sme zobrali do úvahy poznatky o mikrobiálnej flóre vyskytujúcej sa v chronických ťažko hojacich sa ranách. Ide najmä o patogénne kmene Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, multi-rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA), Proteus spp. a iné. Zistili sme, že horský med, ma podobné antibakteriálne účinky voči testovaným patogénom ako terapeuticky manuka med, nie však pre všetky patogény. Horský med bol dokonca účinnejší ako manuka med v inhibícii rastu Pseudomonas auruginosa a Proteus spp.
Získané výsledky poukazujú na skutočnosť, že horské medy, bohaté na antibakteriálne zložky (fenolické látky), by mohli popri manuka mede nájsť uplatnenie v medicíne pri liečený chronických rán. 

Ing. Juraj Majtán PhD., Ústav Zoológie Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave 


Vytvorené: 30. December 2009   Autor: Michal Denský

Diskusia

Stránku už navštívilo 275662 ľudí. Copyright © APITERAPIA.SK 2009-2015 All rights reserved! Locations of visitors to this page